Řád služeb

Službu v táboře má vždy od budíčku do večerky určený oddíl.

Vedoucí tohoto oddílu je vedoucím dne.

Z řad členů jeho oddílu je tvořena služba dne a noční hlídky.

  

VEDOUCÍ DNE :

Zodpovídá za chod celého tábora, za dodržování řádu tábora, režimu dne, vyhlašování jeho jednotlivých částí, určuje služby, jejich střídání, kontroluje jejich práci. Zodpovídá za pořádek v táboře, přijímá návštěvy, kontroly tábora. Ví, kde se zdržují jednotlivé oddíly, družiny, pracovníci tábora. Je podřízen pouze vedoucímu tábora.

 

SLUŽBA DNE :

Zdržuje se vždy na dohled vstupu do tábora (brány). Udržuje si přehled o činnosti v táboře, dbá na pořádek v táboře, dodržování řádu tábora a režimu dne. Dbá na to, aby do tábora nevstupovali žádné cizí osoby bez souhlasu vedoucího dne nebo tábora. Příchod návštěvy ohlásí okamžitě vedoucímu dne.

 

NOČNÍ HLÍDKY :

Určuje vedoucí dne. Střeží tábor od večerky do 24:00 hod. podle stanoveného rozpisu hlídek. 5 minut před ukončením své hlídky vzbudí, vždy následující hlídku a obejde s ní tábor. Hlídka je vždy řádně oblečena dle daného počasí, je vybavena svítící baterkou a hodinkami. Svítí pouze v případě nebezpečí. (Od 24:00 hod. střeží tábor pověřená dospělá osoba.)


Kontakt

DDM Bohumín, p.o.

Janáčkova 715
Bohumín
73581


www.ddmbohumin.cz
info@ddmbohumin.cz