Info pro rodiče

       Doporučujeme opravdu pečlivé přečtení následujících řádků a to nejen rodičům nově přihlášených dětí, ale i protřelým táborníkům. Vycházejí z naší bohaté zkušenosti. Respektováním určitých táborových pravidel zajistíte svému dítěti bezproblémový pobyt na táboře a nám usnadníte práci s přípravou zajímavého programu.


Stravování


       Pro dětské akce připravuje zkušený personál kuchyně jídla dle norem platných pro školní jídelny s důrazem na vyváženost stravy. K snídani dostávají děti obvykle různé druhy pomazánek a pečiva, k obědu je vždy kromě hlavního chodu připravena také polévka a na závěr dne teplá večeře. Dopolední a odpolední svačiny jsou zajištěny formou ovoce, zeleniny, jogurtů nebo sladkého pečiva. Větší jedlíci mají možnost požádat večer v kuchyni o tzv. druhou večeři. Děti nejsou ve velikostech porce nijak omezovány, mohou si chodit přidávat opakovaně. Hladem tedy žádné dítě jistě netrpí. Na druhou stranu bychom rádi požádali rodiče, aby vysvětlili dětem, že v případě, že jim strava množstevně či kvalitativně nevyhovuje, je nezbytně nutné, aby upozornily svého oddílového vedoucího. Pokud se tak nestane, těžko můžeme do dětí vidět a předvídat, že mají hlad. Na každou takovouto připomínku jsou naši lidé povinni reagovat, ale musí o ní vědět. Pokud je nutná speciální úprava jídelníčku vašeho dítěte (alergie, diety apod.) informujte nás. Stravovat se děti budou tradičně 5 – 6x denně. Pitný režim po celý  den je zajištěn formou nádob s chutným čajem nebo studenou šťávou, které jsou po celý den plně k dispozici v jídelně. Za tímto účelem je nezbytné, aby bylo dítě na tábor vybaveno vlastním kelímkem na pití. I v tomto případě bychom rádi požádali rodiče, aby již předem vedoucím pomohli tím, že vysvětlí svým dětem důležitost pitného režimu.


Zdravotní péče


       Na zdravotní stav dětí dohlíží po celý pobyt vždy min. 2 kvalifikovaní zdravotníci. Povinností každého rodiče je zajištění následující základní zdravotnické dokumentace dítěte:
•    kartičku pojištěnce
•    bezinfekčnost - ze zákona je nutné vyplnit max. 24 hodin před nástupem dítěte na tábor.
•    list účastníka LDT, kde budou uvedeny kontaktní telefony a adresa na rodiče, případně opatrovnické osoby.
•    pro případ návštěvy lékaře -100 Kč jako lékařský poplatek, nutný k ošetření (lékař, lékárna)
       Řádným vyplněním a dodáním požadované dokumentace sami chráníte své dítě. Ne vždy jsou děti schopny si vzpomenout na všechna svá zdravotní omezení a lékař, který Vaše dítě nezná, mu bez patřičné dokumentace nemůže předepsat nejvhodnější léčbu. Před odjezdem dítěte na tábor také zkontrolujte, zda nemá vši! Případné odstraňování těchto nevítaných zvířátek v obrovském kolektivu dětí nám působí nemalé problémy, mohlo by vrhnout na nás špatné světlo a především by Vaše děti tak přicházely o nevšední prázdninové zážitky.

      Prosíme Vás o pečlivé a čitelné vyplnění požadovaných zdravotních dokladů. V případě, že Vaše dítě bere nějaké léky, viditelně je označte jeho jménem a doporučeným dávkováním. Dětem je v táboře zakázáno nechávat si u sebe jakékoliv léky. Výjimku tvoří pouze inhalátory pro astmatiky a látky podávané jako první pomoc při prudkých alergických reakcích.


Co by nemělo chybět v zavazadle dítěte      


        Nechte děti balit samostatně. Dohlédněte na ně, pomozte jim přiměřeně jejich věku a schopnostem, ale nechte je, ať si sami uvědomí, co vlastně potřebují, proč si to berou, a zařiďte, ať jim vše projde rukama a vědí, kam si to ukládají. Když sbalíte dětem vy, stane se velmi pravděpodobně to, že spoustu věcí vůbec nepoužijí, protože nebudou vědět (nebo zapomenou), že je mají, případně kde jsou. Když si vedoucí všimne, že dítě chodí od začátku tábora v jedněch ponožkách a pomůže mu objevit skrytá tajemství jeho zavazadla, pak zas dítě, které si samo nezabalilo, spoustu věcí nepřiveze, neboť vlastně neví, co vše s sebou mělo a své věci si nepozná.


       Optimální množství věcí ve vybavení je vždy velkým úskalím, neboť jde o to vyvážit zkušenosti a potřeby dětí, rodičů i vedoucích. Na táborech lze narazit na děti vybavené nedostatečně, což naštěstí nebývá nejčastější jev, ale stejně tak i na děti, které s sebou mají horu zbytečností, a to jak ve smyslu věcí naprosto nepotřebných, tak i přebytečného množství věcí praktických. Je dobré u každé věci zvážit její opodstatnění a posoudit, zda je opravdu nutné či alespoň dobré si ji vzít. Argument, že by se třeba mohla na něco hodit, není dobrým vodítkem.
        Vás, jako rodiče bychom rádi požádali o respektování  určitých specifik, která s sebou pobyt na táboře přináší. Děti se téměř celý den pohybují venku i v případě nepříznivého počasí. V deštivých dnech je velmi problematické sušení promočených částí oděvů a proto Vám vřele doporučujeme přibalit do kufru holiny a pláštěnku – 1 šusťáková bunda na deštivé dny opravdu nestačí a neplní funkci pláštěnky, protože nekryje dětem všechny části oděvu.


       S celodenní aktivitou Vašich potomků také souvisí dostatek pevné obuvi – doporučujeme minimálně 2 páry spíše starších botasek (v nových botách se dětem dělají při celodenním nošení puchýře) a dostatek ponožek (min. jedny na každý den). Zkontrolujte prosím, že obuv, kterou dítěti na tábor dáváte, mu není malá a nikde ho netlačí. Do kufru menších dětí je potřeba zabalit dostatek spodního prádla – doporučujeme na každý den jedno. Není v silách oddílových vedoucích denně přepírat spodní prádlo všech svých svěřenců. K ochraně Vašeho majetku velmi přispějete viditelným označením všech věcí dítěte a jeho seznamem – hlavně malé děti nejsou schopny poznat svůj ručník, mikinu, tepláky nebo tričko. Důležitou součástí vybavení dítěte na táboře jsou také hygienické potřeby – hlavně ručník, zubní pasta, kartáček, mýdlo a hřeben. U menších dětí doporučujeme jako cestovní zavazadlo kufr.


Táborový řád


       Nechceme dětem z prázdnin dělat pobyt plný zákazů a omezení. Je ale nutné, aby se každý táborník řídil základními pravidly slušného chování a svým jednáním neomezoval svobodu ostatních. Základním prvkem soužití na táboře je umění slušně pozdravit, poprosit a poděkovat. Vyjadřování pomocí sprostých slov není na našich táborech tolerováno.

Na táboře je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:
•    konzumace alkoholických nápojů
•    užívání omamných a návykových látek
•    fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora
•    krádeže


       V případě hrubého porušení táborového řádu (kouření, alkohol, šikana apod.) si vyhrazujeme právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz domů. V případě nepřítomnosti rodičů (dovolená apod.) bude dítě předáno do péče pověřené osobě (prarodiče, teta apod.) a náklady na dopravu budou profakturovány jim.


Na táboře je dále zakázáno:
•    svévolné opuštění areálu tábora
•    konzumace hub
•    konzumace nebalených zmrzlin a v táboře nepřipravených jídel z důvodu nebezpečí zavlečení salmonelózy
•    koupání ve vodních nádržích, bazénu nebo řece bez dozoru vedoucího


       Za vhodné také považujeme poučení dítěte, že odpadky patří do odpadkového koše nebo popelnice a do záchodové mísy se nehází nepoužité role toaletního papíru, klacky, listí a kamení. Případné úmyslné poškození táborového vybavení bude opraveno na náklady rodičů.


Kontakt


       S veškerými otázkami se můžete v průběhu tábora obracet na hlavního vedoucího. V případě jakýchkoliv závažných změn (nekázeň, onemocnění, úraz apod.) Vás budeme neprodleně informovat. Z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost řádnému vyplnění kontaktních telefonních čísel na Vás,  případně na kompetentní osoby. Po letitých negativních zkušenostech Vás žádáme nedávat dítěti na tábor mobilní telefon. Menší děti po použití mobilního telefonu bývají tesknivější, ty starší s jeho pomocí často porušují táborový řád. V případě ztráty mobilního telefonu za tuto skutečnost neneseme zodpovědnost. Rodičům malých dětí doporučujeme pravidelné zasílání pohledů či dopisů s pozdravem. S ohledem na pestrý denní program nedoporučujeme návštěvy dětí přímo v táboře.


Kapesné


        Množství peněz je další věcí, na kterou se často naráží, a proto je dobré se řídit doporučeními pořadatele. Pokud s tímto nastanou problémy, pak je to především s přílišným množstvím peněz.  Proto je dobré si uvědomit, proč na tábor dítě posíláte. Jistě dospějete k závěru, že to není kvůli nakupování. I samostatné hospodaření s penězi je totiž pro děti podstatná součást výchovy a značně se promítá i do vztahů, nejen na táboře. Nemůžeme Vám samozřejmě zakázat dát dítěti větší finanční obnos. Na táboře je vše nutné zajištěno, včetně odměn pro táborníky.


Cenné a nebezpečné věci


         Mohou se stát v případě neuváženosti stejným problémem, jako přílišné množství peněz. Proto je i zde na místě případná konzultace s vedoucími. I když je dnes už běžné, že děti každodenně používají mnoho elektroniky a jiných drahých věcí, bývá lépe, když si od nich na chvíli odpočinou. Vězte, že na táboře s opravdu dobrým programem po nich ani nevzdechnou. Speciální kapitolou jsou mobilní telefony. Děti nejedou na tábor telefonovat a posílat SMS, ale navazovat nová přátelství a žít v souladu s přírodou. To jim mobilní telefon překazí, ba znemožní. Na mnoha táborech je mobilní telefon přímo zakázaný. Nechceme omezovat Vaše rodičovská práva, ale zvažte prosím výše zmíněné argumenty. Vlhké prostředí navíc může telefon poškodit, nestalo by se poprvé, že dítě telefon utopí v říčce nebo šťávě, rozšlápne, či loví z bláta. V případě jakéhokoli nebezpečí, delší nemoci či úrazu Vás budeme samozřejmě neprodleně informovat. Mobilní telefon - nedoporučujeme. Hrozí nebezpečí krádeží nebo rozbití přístroje. Malé děti bývají po použití mobilního telefonu tesknivější a starší děti s ním často porušují táborový řád – rušení nočního klidu, domlouvání na kouření apod. V případě, že i přesto dítě na tábor mobilním telefonem vybavíte, činíte tak na vlastní zodpovědnost. V případě ztráty nebo krádeže přístroje neneseme za tuto skutečnost zodpovědnost a nebude prošetřována Policií ČR. Dále upozorňujeme na sníženou dostupnost signálu mobilních operátorů v areálech. Z časových a kapacitních důvodů není možné vyhovět vždy požadavkům o nabití telefonu.


Kontakt

DDM Bohumín, p.o.

Janáčkova 715
Bohumín
73581


www.ddmbohumin.cz
info@ddmbohumin.cz