Táborový řád

 • Po celou dobu tábora dodržuji táborový řád, režim dne a denní program.

 • Bez vědomí a svolení vedoucího neodejdu z tábora.

 • Ve stanu, na tábořišti, v okolí a v přírodě budu dodržovat vzorový pořádek.

 • Pitnou vodu používám výhradně ze spolehlivých zdrojů pitné vody.

 • Oheň rozdělávám jen na bezpečných a k tomu určených místech.

 • Beru si jenom tolik jídla, kolik sním. Ve stanech, pokojích ani nikde jinde se nesmí jídlo schovávat.

 • V době nočního klidu se chovám tiše. Mobilní telefon přepnu do tichého režimu, abych tím nerušil ostatní.

 • Dodržuji zásady osobní hygieny a hygieny prostředí. Budu používat vyhrazené záchody a to i v noci.

 • Pro úklid a ostatní činnosti používám jen nářadí, které je k tomu určené.

 • Svým rodičům píšu alespoň jednou týdně, jak se mi na táboře daří.

 • I sebemenší úrazy a zdravotní potíže hlásím svým vedoucím nebo táborovému zdravotníku.

 • Svým chováním a jednáním nedělám ostudu oddílu, táboru ani svým rodičům.

 • Ochotně a rád každému pomohu, vyhnu se sporům a hádkám.

 • Řídím se pokyny vedoucích a služeb dne.

 • Potřebuji-li radu nebo pomoc s důvěrou se obrátím na svého vedoucího.

 • Nevstupuji bez dovolení do kuchyně, skladu a do místnosti, kde jsou nemocní.

 • Cizí stany ani pokoje nenavštěvuji bez svolení bydlících, nálezy ztracených věcí hlásím vedoucímu.

 • Přírodu neničím, ale chráním. Odpadky patří pouze do určené nádoby.

 • Šetřím inventář tábora, jeho poškození okamžitě ohlásím svému vedoucímu.

 • Všichni vedoucí jsou moji přátelé, zástupci rodičů na táboře, proto se budu řídit jejich příkladem.

 • Mobilní telefon a jiné el. zařízení nabíjím pouze na místě tomu určeném a to za dohledu vedoucího. Provozovatel tábora není povinen zpřístupnit dobíjení baterií.

 • V celém objektu tábora je přísný zákaz kouření.

 • Svévolné porušování tohoto táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora.


Kontakt

DDM Bohumín, p.o.

Janáčkova 715
Bohumín
73581


www.ddmbohumin.cz
info@ddmbohumin.cz