Prohlášení - Bezinfekčnost

Prohlášení - bezinfekčnost.doc (25,5 kB)
 

Dalším dokladem je písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte o tom, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s infekčním onemocněním nebo s osobou podezřelou z nákazy a není mu nařízeno karanténní opatření.

Toto prohlášení musí mít datum den odjezdu na dětský tábor.

Kontakt

DDM Bohumín, p.o.

Janáčkova 715
Bohumín
73581


www.ddmbohumin.cz
info@ddmbohumin.cz