List účastníka

List účastníka.doc (28672)
 
Tento list vyplňte s maximální odpovědností, abyste jsme předešli zbytečným nesrovnalostem, hlavně co se týče kdo je oprávněn převzít dítě v době trvání tábora, je také důležité upozornit zdravotnici tábora na nemoci (postižení) a nutnost brání léků, které mohou ovlivnit účast dítěte na táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem, také je vhodné uvést odlišnosti ve stravovacích návycích (např. že dítě nejí houby, vnitřnosti apod.). Věnujte pozornost i ostatním pro nás velmi důležitým informacím. 
Vyplněný list účastníka odevzdáváte nejpozději do 31.5. na DDM Bohumín

 


Kontakt

DDM Bohumín, p.o.

Janáčkova 715
Bohumín
73581


www.ddmbohumin.cz
info@ddmbohumin.cz